• Home
  • Librat
  • A të kam folur ndonjëherë për erën e veriut? Nga Daniel Glattauer